Provádíme vlastní kultivace

25. 7. 2016

Na našem pracovišti provádíme vlastní bakteriologické vyšetření kultivací. Používáme zejména sety „PM test“ a „Vetorapid“. Výsledek vyšetření je znám do 24 hodin a dalších 24 hodin trvá určení citlivosti původce na antibiotika. Poté jsme schopni zahájit cílenou terapii.

Tato vyšetření využíváme hlavně k rychlé diagnostice mastitid skotu, kde dokážeme určit původce na úrovni druhu. Protože jsme schopni odlišit záněty způsobené bakteriemi od nespecifických mastitid, nedochází ke zbytečnému a nadměrnému používání antibiotik a díky stanovení antibiogramu je naše terapie cílená. Kultivační vyšetření lze použít kromě případů akutních mastitid i pro vyšetřování mléka dojnic s vysokým počtem somatických buněk a dojnic v období před zaprahnutím, kdy je možné bezproblémové krávy s negativním bakteriologickým nálezem zaprahnout bez použití antibiotik. V rámci řešení mastitid na úrovni stáda nám kultivace pomáhají při zavádění preventivních opatření vzhledem k původcům vyskytujícím se v chovu a také při vyhledávání dojnic, které vylučují nakažlivé původce (např. Staphylococcus aureus).